Varför behöver man en sjukvårdsförsäkring?

 
Många företagare och privatpersoner, tecknar idag privata vårdförsäkringar som garanterar snabb och kvalificerad vård utan långa vårdköer. Genom detta skapar man trygghet för sina anställda och sig själv. Att personalen snabbt kan komma tillbaka i arbete kommer både arbetsgivaren och den enskilde till nytta.
 
Vi hjälper er att välja den försäkring som passar ert företag eller dig som enskild person. Vi har tillgång till samtliga försäkringsbolags produkter och information om produkternas innehåll.
 
if sjukvård genom Tydliga
Genom medlemsskap i Tydliga kan vi erbjuda ett förmånligt sjukvårdsförsäkringspaket , if sjukvård.
Denna kan tecknas av företag och organisationer för sina anställda och medlemmar samt make/maka/sambo.
Försäkringen finns i tre versoner:
Bas; Plus; Komplett
Samtliga kan tecknas med självrisk eller utan.
 
Bas: Försäkringen omfattar det viktigaste. tex. specialistvård. psykolog, resor, samt ny medicinsk bedömning.
 
Plus:  Försäkringen omfattar allt som finns i vår Basförsäkring plus sjukgymnastik, naprapati och kiropraktik. Omfattar även kristerapi och ersättning för patientavgifter och receptbelagd läkemedel.
 
Komplett: Den är verkligen vad den heter och täcker allt från förkylning till komplicerade operationer. Utöver att den omfattar allt som ingår i Bas och Plus ger den direkt tillgång till privat vård för enklare kortvariga åkommor som normalt kan tillgodoses av den offentliga vården. Dessutom betalas en engångssumma motsvarande 3 basbelopp ut vid ett antal kritiska sjukdomstillstånd.
 
EA Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkring via Euro Accident Privat Access finns i två versioner:
Brons och Silver
Kan tecknas med eller utan självrisk.
 
Brons: Sjukvårdsförsäkringen Privat Access ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaro.
PrivatAccess vårdgarnti ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.
Pre- och postoperativ kontakt, second opinion, eftervård, psykolog m.m.
 
Silver: Sjukvårdsförsäkringen Privat Access ger snabb och enkel tillgång till privat specialistvård för att minska väntetider i syfte att förkorta sjukfrånvaro.
PrivatAccess vårdgarnti ger tillgång till privat specialistvård inom 7 arbetsdagar och operation inom 14 arbetsdagar.
Pre- och postoperativ kontakt, second opinion, eftervård, psykolog, E-vård, naprapat, akupunktur, läkemedel, behandling av infektioner i ögon, öron-näsa-hals och luftvägar m.m.
 

För mer information kontakta oss på
0652-16095 eller info@mittmaklarna.se