Mer information om produkter finns under rubrikerna ovan

 
Som kund till oss väljer du själv i vilken omfattning du vill utnyttja våra tjänster.
 
Företag som vill bli helkund hos oss och tecknar skötselfullmakt har tillgång till :
* Information
* Rådgivning
* Behovsanalys
* Försäkrings och pensionsutredningar
* Sammanställningar av befintliga försäkringar
* Produktjämnförelse mellan försäkringsbolag
* Upphandlig och förmedling av pensions- och gruppförsäkringslösningar
  samt övriga tjänsterelaterade livförsäkringar för ägare / anställda
* Hjälp med utskrift av pensionspolicy
* Löpande uppföljning
* Hjälp att anmäla skada vid skadefall
 
För mer information kontakta oss på
tel: 0652 - 16095 eller info@mittmaklarna.se