Skiktgräser för statlig inkomstskatt

För inkomståret 2017 finns två skiktgränser. Den nedre skiktgränsen är 438 900 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstsaktt ut med 20 %.

Den över skiktgränsen är 638 500 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 %, det vill säga sammanlagt 25 %.

Det innebär att du för inkomstår 2017 kan ha en inkomst på 452 100 kr respektive 651 700 kr ( den s.k. brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget ( 13 200 kr).

Den skattefria inkomsten 2017 är 18 950 kr.

* 2017 års skattetabeller för varje kommun och församling finns på www.skatteverket.se