Prisbasbelopp 2017

44.800 kr

Prisbasbeloppet baseras på prisförändringar från mitten av 2014 till mitten av 2015 och används för att beräkna olika förmåner som sjuk- och föräldrapenning och garantipension. Det är också med i beräkningen av bilförmån. Höjningen jämfört med förra året är 500 kr.

Sjukpenning och föräldrapenning

Taket för sjukpenning är 7,5 prisbasbelopp. Den högsta sjukpenninggrundande årsinkomst är således 336 000 kr år 2017. Den lägsta är 10 752 kr. Den högsta dagsersättningen är 714 kr.

Inkomsttaket till föräldrapenningen ligger kvar på 10 prisbasbelopp, vilket ger ett maxbelopp på 952 kr per dag.

Garantipension

Full garantipension för personer födda 1938 eller senare är för ogifta 7 952 kr/mån och för gifta 7 093 kr/mån.

Förhöjt prisbasbelopp 2017

45 700 kr

Detta basbelopp används för att beräkna pensionspoäng inom det gamla pensionssystemet. Höjningen är på 500 kr från föregående år.

Inkomstbasbelopp 2017

61 500 kr

Inkomstbasbeloppet styrs a hur inkomsterna, inte priserna, har stigit. Det används bland annat för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst, som är 7,5 inkomstbasbelopp, varför taket 2017 blir 461 250 kr i årsinkomst.

Inkomstbasbeloppet styr också vilka som räknas som "tiotaggare" d.v.s. kan få möjligheten av sin arbetsgivare att förvalta en större del av premien till avtalspensionen själv .  Inkomsten skall vara över tio inkomstbasbelopp.