Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskttningsåret/inkomståret.

Statslåneräntan vid utgången av november 2016: 0,27 %.