Avkastninsskatt

Avgift för avkastningsskatt tas ut varje år under hela försäkringstiden. Avgiften motsvarar den akastningsskatt som försäkringsbolaget är skyldig att betala oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat.

För pensionsförskringar bestäms underlaget för skatten genom att försäkringskapitalets värde den 1 januari multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. På denna schablonberäknade avkastning är avkastningsskatten 15 %. ( Avkastningsskatt 2017 = 0,075 % )

För kapitalförsäkringar bestäms underlaget genom att försäkringskapitalets värde den 1 januari, med tillägg för de premier som betalats in under första hälften av året och för hälften av de premier som betalats in under andra hälften av året, multipliceras med statslåneräntan den sista november föregående år (0,27 %) ökad med 0,75 procentenheter. Skatteunderlaget är dock lägst 1,25% av kapitalunderlaget.På denna schablonberäknade avkastning är avkastningsskatten 30 %. ( Avkastningsskatt 2017 = 0,375 %)