Arbetsgivareavgifter och Egenavgifter för 2017

Arbetsgivareavgift

Födda 1952-eller senare   31,42 %

Födda 1938-1551             16,36 %

  

Egenavgifter

Födda 1952-eller senare  28,97 %

Födda 1938-1951            16,36 %  

Särskild Löneskatt på förvärvsinkomster

Födda 1937 eller tidigare   6,15%

Alla som har passiv näringsverksamhet  24,26 % .