Om du har tecknat kollektivavtal eller hängavtal är du som företagare skyldig att teckna tjänstepensioner och sjukförsäkring för dina anställda.

Om du ej har något kollektiv-  eller häng -avtal bör du ändå teckna tjänstepensioner samt sjukförsäkringar och tjänstegruppliv ,som motsvarar de förmåner som en anställd skulle ha rätt till om avtal skulle finnas.

Som ägare och närstående (frikrets) har du alltid rätt att själv välja vilket försäkringsskydd du önskar.

Finns inget kollektiv avtal så kan du som företagare välja vem du vill skall förvalta ditt sparande och vem som skall vara försäkringsgivare för dina riskförsäkringar. Vi som förmedlare hjälper dig att jämföra kostnader och innehåll från olika försäkringsbolag, samt hjälp med upphandling och service av löneändring, anmälan av skada m.m.

Kontakta oss på 0652-16095 så hjälper vi Er eller maila info@mittmaklarna.se